Papirne ambalažne trake

Podizanje ekološke svesti uslovilo je i potrebu za trakama za pakovanje sa potpunom mogućnošću reciklaže. Od 2010. godine, „ALTOM” d.o.o. je počeo sa proizvodnjom traka za pakovanje na bazi natron papira i skrobnog lepila. Ova vrsta traka sve više nalazi primenu u pakovanju.

papirne ambalažne trake

Karakteristike papirne ambalažne trake:

• Bazni materijal trake je natron papir koji se koristi i pri proizvodnji kutija za pakovanje.
• Primenom ovog materijala dobija se traka koja kada se zalepi postaje sastavni deo kutije.
• Za zahtevnije uslove pakovanja koristi se papir ojačan poliesterskim vlaknima.
• Lepilo koje se upotrebljava je skrobno lepilo dobijeno preradom krompira i kukuruza.
• Ovu vrstu lepila karakteriše brzo vreme aktivacije nakon kvašenja i dugo vreme zasušivanja.
• Papirne lepljive trake mogu da se izradjuju sa i bez štampe.

Prednosti papirne trake:

• Traka postaje sastavni deo kutije i nije je moguće odlepiti bez cepanja.
• Ova traka je u isto vreme I sigurnosna traka.
• Onemogućeno neovlašćeno otvaranje kutija.
• Papirne lepljive trake mogu da se izradjuju sa i bez štampe.
• Seku se na standardne dimenzije kao i prema željama kupaca.
• Kutije se u potpunosti mogu reciklirati.

NAPOMENA


Na zahtev kupca trake se isporučuju i u drugim bojama.

Dimenzije traka – dužinu, širinu, debljinu i boju bira kupac.

Rok isporuke traka standardnih dimenzija je 1-3 dana.

Za specijalne porudžbine, rok isporuke je 3- 10 dana.