Proizvodni program

„ALTOM“ d.o.o. je prva tvornica samoljepljivih traka ili selotejp  traka, u Srbiji. Raspolaže sa jednom linijom kapaciteta 120.000.000 m²  godišnje.  

„ALTOM“ d.o.o. poseduje novu tehnologiju unutrašnjeg ili „sendvič“ tiska, koju koristi za proizvodnju tiskane samoljepljive trake.

Podizanje ekološke svesti uslovilo je i potrebu za trakama za  pakiranje sa potpunom mogućnošću reciklaže.

Mi nećemo odlepiti

SIGURNOST
I POVERENJE VAŠIH
KUPACA
ONEMOGUĆENO NEOVLAŠĆENO
OTVARANJE KUTIJA
ZAŠTITA
VAŠIH
PROIZVODA
VAŠA REKLAMA/LOGO
NA TRAKAMA ZA PAKIRANJE
NEČUJNO I LAKO ODMOTAVANJE
TRAKE
PAPIRNA TRAKA KOJA U POTPUNOSTI MOŽE DA SE RECIKLIRA