Proizvodni program

„ALTOM“ d.o.o. je prva fabrika samolepljivih traka ili selotejp  traka, u Srbiji. Raspolaže sa jednom linijom kapaciteta 120.000.000 m²  godišnje.

„ALTOM“ d.o.o. poseduje novu tehnologiju unutrašnje ili „sendvič“ štampe, koju koristi za proizvodnju štampane samolepljive trake.

Podizanje ekološke svesti uslovilo je i potrebu za trakama za  pakovanje sa potpunom mogućnošću reciklaže.


Mi nećemo odlepiti

SIGURNOST
I POVERENJE VAŠIH
KUPACA
ONEMOGUĆENO NEOVLAŠĆENO
OTVARANJE KUTIJA
ZAŠTITA
VAŠIH
PROIZVODA
VAŠA REKLAMA/LOGO
NA TRAKAMA ZA PAKOVANJE
NEČUJNO I LAKO ODMOTAVANJE
TRAKE
PAPIRNA TRAKA KOJA U POTPUNOSTI MOŽE DA SE RECIKLIRA