Proizvodni program

„ALTOM“ d.o.o. je prva fabrika samolepljivih traka ili selotejp  traka, u Srbiji. Raspolaže sa jednom linijom kapaciteta 120.000.000 m²  godišnje.

„ALTOM“ d.o.o. poseduje novu tehnologiju unutrašnje ili „sendvič“ štampe, koju koristi za proizvodnju štampane samolepljive trake.

Podizanje ekološke svesti uslovilo je i potrebu za trakama za  pakovanje sa potpunom mogućnošću reciklaže.


NA ZAHTEV KUPCA TRAKE SE ISPORUČUJU I U DRUGIM BOJAMA.
DIMENZIJE TRAKA – DUŽINU, ŠIRINU, DEBLJINU I BOJU BIRA KUPAC.
ROK ISPORUKE TRAKA STANDARDNIH DIMENZIJA JE 1-3 DANA.
ZA SPECIJALNE PORUDŽBINE, ROK ISPORUKE JE 3-10 DANA.
    
    
Došlo je do greške pri obradi Vašeg zahteva. Molimo Vas pokušajte ponovo. Hvala na strpljenju.
Something went wrong while submitting the form. Please try again. Thank you for your patience!
Došlo je do pogreške pri obradi Vašeg zahtjeva. Molimo Vas pokušajte ponovo. Hvala na strpljenju.
Došlo je do greške pri obradi Vašeg zahtjeva. Molimo Vas pokušajte ponovo. Hvala na strpljenju.
Something went wrong while submitting the form. Please try again. Thank you for your patience!
Something went wrong while submitting the form. Please try again. Thank you for your patience!
Something went wrong while submitting the form. Please try again. Thank you for your patience!
Something went wrong while submitting the form. Please try again. Thank you for your patience!

Kontakt